Privacy verklaring Heuvel Media

Heuvel Media VOF, KvK-nummer: 62273582, gevestigd te Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.heuvelmedia.nl - Kermisberg 31 - 5508DV Veldhoven - 0612841438

John van den Heuvel is de Functionaris Gegevensbescherming van Heuvel Media. Hij is te bereiken via mail@heuvelmedia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Heuvel Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Heuvel Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van betalingen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Heuvel Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Heuvel Media) tussen zit.

 

Heuvel Media gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Apple Mac OSX / iWork software met geëncodeerde Time Machine backups 

 

Hoe (lang) we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden opgeslagen in onze financiële administratie, email programma en kalender. Heuvel Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

(Bedrijfs)adres en e-mail gegevens t.b.v. facturatie en toezending video of multimedia bestanden - maximaal 1 jaar na realiseren van een opdracht/project.

Iedereen die contact opneemt via mail, facebook, linkedin o.i.d. en/of die een opdracht verleent, geeft aan dat we zijn of haar gegevens op mogen slaan op de manier zoals hierboven aangegeven, en voor de doelstellingen zoals hierboven aangegeven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Heuvel Media verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Heuvel Media maakt gebruikt van de volgende cookies:

  • Functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en onthoudt voorkeursinstellingen; taalinstellingen bijvoorbeeld.
  • Cookies voor analyse en statistieken. De informatie uit deze cookies gebruiken we om te zien hoe bezoekers op deze website beland zijn, hoe ze door de verschillende pagina's navigeren en of er een contactformulier wordt ingevuld. Analytische cookies worden geanonimiseerd en maximaal 24 maanden opgeslagen. Deze gegevens worden ook niet met met andere Google-diensten gedeeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heuvel Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@heuvelmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Heuvel Media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heuvel Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@heuvelmedia.nl