Aanpak stikstofprobleem door provincie Noord-Brabant

Het doel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is: minder stikstof, sterkere natuur en ruimte voor economische ontwikkelingen. In de uitleganimatie ziet de kijker hoe de provincie Noord-Brabant dit aan gaat pakken.

 

Heuvel Media uitleganimaties